Industri Nyheter

Historie av plastprodukter

2019-01-09
Sammenlignet med metall, stein og tre, har plastprodukter fordelene med lav pris og sterk plastisitet. De er mye brukt i den nasjonale økonomien. Plastindustrien spiller en svært viktig rolle i verden i dag. Produksjonen av plastprodukter har utviklet seg i høy hastighet i verden i mange år. . Kinas produksjon av plastprodukter har alltid vært i forkant av verdensrangeringen, og produksjonen av ulike plastprodukter har blitt rangert som verdens første. Kina har blitt en stor produsent av plastprodukter i verden. Fra 2001 til 2010 var den årlige veksten i Kinas plastproduksjonsproduksjon over 15%. I 2010 nådde totalproduksjonen av Kinas plastprodukter 58,3 millioner tonn.

Fra etterspørselsperspektivet er Kinas perforerte plastforbruk fortsatt langt fra utviklede land. Ifølge statistikk, som et mål på utviklingsnivået for et lands plastindustri, er forholdet mellom plast og stål bare 30:70 i Kina, som er mindre enn verdens gjennomsnittet på 50:50, langt mindre enn utviklede land som f.eks. 70:30 i USA og 63:37 i Tyskland. I fremtiden, med den teknologiske utviklingen og forbruksoppgraderingen av Kinas modifiserte plast, må Kinas plastprodukter forventes å opprettholde en vekst på mer enn 10%.